Trải nghiệm Ford Everest 2023 V6 3.0 - Có gì khác biệt so với bản 2.0 Bi-turbo?

Trải nghiệm Ford Everest 2023 V6 3.0 - Có gì khác biệt so với bản 2.0 Bi-turbo?

Thứ hai , 26/09/2023 | 12:06

Trải nghiệm Ford Everest 2023 V6 3.0 - Có gì khác biệt so với bản 2.0 Bi-turbo?