6 thế hệ Ford Explorer: "Gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Mỹ

6 thế hệ Ford Explorer: "Gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Mỹ

Thứ bảy , 19/10/2019 | 16:41

Trải qua gần 30 năm, 6 thế hệ của Explorer đã mang lại nhiều thành công cho hãng xe Mỹ.