Chi tiết siêu bán tải bản giới hạn Ford F-150 Harley-Davidson tại VN

Chi tiết siêu bán tải bản giới hạn Ford F-150 Harley-Davidson tại VN

Thứ ba , 23/08/2019 | 19:00

Ford F-150 Harley-Davidson là một phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn với nhiều chi tiết khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.