Động cơ EcoBoost 1.0L: Sản phẩm công nghệ mới tại Việt Nam

Động cơ EcoBoost 1.0L: Sản phẩm công nghệ mới tại Việt Nam

Thứ năm , 08/05/2021 | 21:14

Hôm nay (09/01/2014), Ford Việt Nam vinh dự nhận được xác nhận Động cơ Quốc tế EcoBoost 1.0L lắp ráp trên xe Fiesta mới là sản phẩm công nghệ mới lần đầu ứng dụng tại Việt Nam do Bộ Khoa Học và Công...