Đi tìm nguồn gốc đèn tín hiệu giao thông

Đi tìm nguồn gốc đèn tín hiệu giao thông

Thứ năm , 21/09/2020 | 01:49

Đèn giao thông hay đèn tín hiệu giao thông là một thiết bị được dùng để điều khiển giao thông ở những giao lộ có lượng phương tiện lưu thông lớn (thường là ngã ba, ngã tư đông xe qua...

  • Đi tìm nguồn gốc đèn tín hiệu giao thông

    Đi tìm nguồn gốc đèn tín hiệu giao thông 1

    Đèn giao thông hay đèn tín hiệu giao thông là một thiết bị được dùng để điều khiển giao thông ở những giao lộ có lượng phương tiện lưu thông lớn (thường là ngã ba, ngã tư đông xe qua...

    01/03/2012