Audi Q8 2019 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Audi Q8 2019 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thứ tư , 20/06/2024 | 16:56

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng, Audi Q8 2019 cũng đã chính thức được giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Đây sẽ là đối thủ của BMW X6 và Mercedes-Benz GLE...

  • Audi Q8 2019 chính thức ra mắt tại Việt Nam

    Audi Q8 2019 chính thức ra mắt tại Việt Nam

    Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng, Audi Q8 2019 cũng đã chính thức được giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Đây sẽ là đối thủ của BMW X6 và Mercedes-Benz GLE...

    24/10/2018