Piaggio giảm lợi nhuận gần 60% năm 2013

Piaggio giảm lợi nhuận gần 60% năm 2013

Thứ tư , 19/05/2024 | 03:15

Lợi nhuận chung toàn tập đoàn năm 2013 của Piaggio đã giảm tới 57% so với năm trước, nguyên nhân là đồng tiền mất giá cùng lượng tiêu thụ giảm ở nhiều thị trường quan trọng, trong đó có Việt...

  • Piaggio giảm lợi nhuận gần 60% năm 2013

    Piaggio giảm lợi nhuận gần 60% năm 2013

    Lợi nhuận chung toàn tập đoàn năm 2013 của Piaggio đã giảm tới 57% so với năm trước, nguyên nhân là đồng tiền mất giá cùng lượng tiêu thụ giảm ở nhiều thị trường quan trọng, trong đó có Việt...

    02/04/2014