Chạy lướt 4.000km, Rolls-Royce Cullinan Black Badge hàng hiếm vẫn bán 42 tỷ?

Chạy lướt 4.000km, Rolls-Royce Cullinan Black Badge hàng hiếm vẫn bán 42 tỷ?

Thứ bảy , 22/03/2023 | 19:14

Chạy lướt 4.000km, Rolls-Royce Cullinan Black Badge hàng hiếm vẫn bán 42 tỷ?