Chạy lướt 4.000km, Rolls-Royce Cullinan Black Badge hàng hiếm vẫn bán 42 tỷ?

Chạy lướt 4.000km, Rolls-Royce Cullinan Black Badge hàng hiếm vẫn bán 42 tỷ?

Thứ bảy , 19/04/2024 | 12:13

Chạy lướt 4.000km, Rolls-Royce Cullinan Black Badge hàng hiếm vẫn bán 42 tỷ?