Giảm giá dầu từ 300- 500 đồng/lít, kg

Bộ Tài chính vừa cho biết, từ 18 giờ ngày 28-12-2012, giảm giá từ 300- 500 đồng/lít, kg đối với một số chủng loại dầu.

 Giảm giá dầu từ 300- 500 đồng/lít, kg
538
11 bình luận 235 chia sẻ