Chi tiết siêu bán tải bản giới hạn Ford F-150 Harley-Davidson tại VN

Chi tiết siêu bán tải bản giới hạn Ford F-150 Harley-Davidson tại VN

Thứ ba , 01/04/2020 | 05:24

Ford F-150 Harley-Davidson là một phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn với nhiều chi tiết khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.