30 triệu chọn Honda Future hay Yamaha Jupiter?

30 triệu chọn Honda Future hay Yamaha Jupiter?

Thứ năm , 21/07/2019 | 11:27

Hiện tại tôi đang phân phân giữa 2 mẫu Honda Future và Yamaha Jupiter cùng có tầm giá khoảng 30 triệu đồng, rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người (Độc giả Thanh Duy - Hải...

  • 30 triệu chọn Honda Future hay Yamaha Jupiter?

    30 triệu chọn Honda Future hay Yamaha Jupiter?

    Hiện tại tôi đang phân phân giữa 2 mẫu Honda Future và Yamaha Jupiter cùng có tầm giá khoảng 30 triệu đồng, rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người (Độc giả Thanh Duy - Hải...

    03/01/2019