Honda Odyssey 2018 có giá từ 30.890 USD

Thế hệ thứ 5 của Honda Odyssey sẽ có giá từ 30.890 USD (đã bao gồm 900 USD phí vận chuyển) khi xuất hiện tại các đại lý Honda ở Mỹ.

Honda Odyssey 2018 có giá từ 30.890 USD
944
23 bình luận 280 chia sẻ