Diện kiến Toyota Sienna 2021

Diện kiến Toyota Sienna 2021

Thứ ba , 23/04/2021 | 15:50

Toyota Sienna 2021 vừa chính thức được công bố với thiết kế cải tiến, nội thất cao cấp hơn đặc biệt là bổ sung thêm công nghệ Hybrid cho động cơ.

  • Diện kiến Toyota Sienna 2021

    Diện kiến Toyota Sienna 2021

    Toyota Sienna 2021 vừa chính thức được công bố với thiết kế cải tiến, nội thất cao cấp hơn đặc biệt là bổ sung thêm công nghệ Hybrid cho động cơ.

    19/05/2020