Chênh nhau 10 triệu đồng, chọn Toyota Corolla Altis Hybrid hay Honda Civic RS?

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Altis 2022 bản 1.8HEV sử dụng động cơ Hybrid có giá từ 860 triệu đồng. Trong khi đó, Honda Civic RS 2022 bản cao cấp nhất có giá 870 triệu đồng.

Chênh nhau 10 triệu đồng, chọn Toyota Corolla Altis Hybrid hay Honda Civic RS?
300
16 bình luận 158 chia sẻ