Lexus LX 600 ngầu hơn với gói độ carbon của Liberty Walk

Lexus LX 600 ngầu hơn với gói độ carbon của Liberty Walk

Thứ sáu , 13/06/2024 | 15:13

Những nâng cấp của Liberty Walk dành cho Lexus LX 600 mới sẽ được trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm Tokyo Auto Salon vào tháng 1/2023.