Peugeot E-3008 2024 thuần điện nhìn mê thật!

Peugeot E-3008 2024 thuần điện nhìn mê thật!

Thứ bảy , 27/09/2023 | 16:35

Mẫu coupe-SUV nhỏ gọn chạy hoàn toàn bằng điện Peugeot E-3008 2024 sẽ có 3 tùy chọn hệ truyền động điện và có phạm vi hoạt động lên đến 700 km.