Hai tay đua Việt Nam tham gia chặng đầu tiên Giải đua Môtô Châu Á (ARRC) 2018

Hai tay đua Việt Nam tham gia chặng đầu tiên Giải đua Môtô Châu Á (ARRC) 2018

Chủ nhật , 03/03/2021 | 05:38

Hai tay đua Việt Nam là Cao Việt Nam và Nguyễn Vũ Thanh vừa chính thức tham gia chặng đầu tiên Giải đua Môtô Châu Á (ARRC) 2018 tại Thái Lan.