Cùng Kia Sedona “trải” những cung đường cảm xúc

Cùng Kia Sedona “trải” những cung đường cảm xúc

Thứ năm , 20/07/2024 | 04:04

“Tháng 4 bâng khuâng đầy gió hát, nắng đang lên trong suốt dịu dàng”. Nếu bạn thích đi mà không lên đường vào dịp này thì phí lắm. Đó cũng là nguồn cơn cuộc hành trình của chúng tôi với Kia...

  • Cùng Kia Sedona “trải” những cung đường cảm xúc

    Cùng Kia Sedona “trải” những cung đường cảm xúc 3

    “Tháng 4 bâng khuâng đầy gió hát, nắng đang lên trong suốt dịu dàng”. Nếu bạn thích đi mà không lên đường vào dịp này thì phí lắm. Đó cũng là nguồn cơn cuộc hành trình của chúng tôi với Kia...

    27/04/2017