Toyota Hilux 2018: Sẵn sàng cho mọi cuộc đua

Toyota Hilux 2018: Sẵn sàng cho mọi cuộc đua

Thứ tư , 30/09/2023 | 20:08

Với những cải tiến đáng kể về cả ngoại hình lẫn tính năng, Toyota Hilx 2018 dường như đã sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận, từ thị trường cho đến các cung đường....

  • Toyota Hilux 2018: Sẵn sàng cho mọi cuộc đua

    Toyota Hilux 2018: Sẵn sàng cho mọi cuộc đua

    Với những cải tiến đáng kể về cả ngoại hình lẫn tính năng, Toyota Hilx 2018 dường như đã sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận, từ thị trường cho đến các cung đường....

    26/09/2018