Audi và Viện Goethe tài trợ dự án sách Hồ Chí Minh MEGA CITY

Audi và Viện Goethe tài trợ dự án sách Hồ Chí Minh MEGA CITY

Thứ hai , 16/04/2024 | 01:33

Với Audi, quá trình đô thị hóa chính là tạo nên cuộc sống thành phố. Năm 2007, Audi đã mang tới Việt Nam phong cách thiết kế Audi mới nhất – Hai tòa nhà hiện đại - showroom Audi tại thành phố Hồ Chí...