Honda bàn giao 70 xe máy điện Benly e cho Bưu điện Việt Nam

Ngày 29/12, Công ty Honda Việt Nam (HVN) cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức lễ ký kết công bố triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng và cung cấp mô hình đổi pin điện.

Honda bàn giao 70 xe máy điện Benly e cho Bưu điện Việt Nam
758
12 bình luận 217 chia sẻ