Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?

Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?

Thứ ba , 29/05/2023 | 18:12

Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?