Honda CR-V 2025 phiên bản chạy hydro ra mắt

Honda CR-V 2025 phiên bản chạy hydro ra mắt

Thứ tư , 24/06/2024 | 13:46

Honda CR-V vừa nhận được phiên bản không phát thải mới, nhưng không giống như phần lớn các mẫu SUV hiện đại, xe không chạy hoàn toàn bằng điện. Honda CR-V e:FCEV 2025 là mẫu xe đầu tiên ở Mỹ kết hợp...

  • Honda CR-V 2025 phiên bản chạy hydro ra mắt

    Honda CR-V 2025 phiên bản chạy hydro ra mắt

    Honda CR-V vừa nhận được phiên bản không phát thải mới, nhưng không giống như phần lớn các mẫu SUV hiện đại, xe không chạy hoàn toàn bằng điện. Honda CR-V e:FCEV 2025 là mẫu xe đầu tiên ở Mỹ kết hợp...

    28/02/2024