Chi tiết Honda Sonic 150R 2018 vừa về Việt Nam

So với phiên bản trước, Honda Sonic 150R 2018 không có nhiều sự khác biệt, ngoài những chi tiết mới trên dàn áo bên ngoài.

Chi tiết Honda Sonic 150R 2018 vừa về Việt Nam
596
29 bình luận 130 chia sẻ