Dừng đèn đỏ, về P hay N?

Dừng đèn đỏ, về P hay N?

Chủ nhật , 27/05/2024 | 16:41

Khi dừng đèn đỏ, việc về P hay N là câu hỏi được nhiều người quan tâm và video dưới đây phần nào đưa ra lời giải đáp.

  • Dừng đèn đỏ, về P hay N?

    Dừng đèn đỏ, về P hay N?

    Khi dừng đèn đỏ, việc về P hay N là câu hỏi được nhiều người quan tâm và video dưới đây phần nào đưa ra lời giải đáp.

    17/02/2019