Hyundai Santa Cruz 2022 - "Thách đấu" Ford Ranger?

Hyundai Santa Cruz 2022 - "Thách đấu" Ford Ranger?

Thứ hai , 24/02/2024 | 19:43

Nếu được đưa về Việt Nam thì Hyundai Santa Cruz 2022 được xem là đối thủ đáng gờm của Ford Ranger.