Autodaily thực hiện hành trình khám phá Bắc Lào

Autodaily thực hiện hành trình khám phá Bắc Lào

Thứ năm , 08/03/2021 | 06:56

Từ ngày 12 đến 19/4/2014, hai chiếc Honda CR-V 2.4 và Nissan Navara LE sẽ cùng vượt qua hơn 2.000km, xuyên qua 3 tỉnh Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Xiêng Khuảng của đất nước Triệu voi trong chương...

  • Autodaily thực hiện hành trình khám phá Bắc Lào

    Autodaily thực hiện hành trình khám phá Bắc Lào

    Từ ngày 12 đến 19/4/2014, hai chiếc Honda CR-V 2.4 và Nissan Navara LE sẽ cùng vượt qua hơn 2.000km, xuyên qua 3 tỉnh Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Xiêng Khuảng của đất nước Triệu voi trong chương...

    10/04/2014