Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Thứ bảy , 18/07/2024 | 08:29

Ông Koji Sugita vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023.