“Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN”

“Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN”

Thứ bảy , 29/03/2020 | 21:39

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của Nissan Motor diễn ra vào trung tuần tháng 9/2013 tại thành phố biển Newport Beach, Nam Califonia, các Biên tập viên tới từ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông...

  • “Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN”

    “Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN”

    Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của Nissan Motor diễn ra vào trung tuần tháng 9/2013 tại thành phố biển Newport Beach, Nam Califonia, các Biên tập viên tới từ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông...

    21/09/2013