Toyota “bỏ túi” 5,7 tỷ USD trong quý I năm tài khóa 2014-2015

Toyota “bỏ túi” 5,7 tỷ USD trong quý I năm tài khóa 2014-2015

Thứ năm , 14/04/2024 | 15:29

Toyota vừa công bố mức lợi nhuận trong quý đầu tiên của năm tài khóa kết thúc ngày 30/06 vừa qua, với lãi ròng tăng 4,6%, đạt gần 5,72 tỷ USD.