Những bí mật về Land Rover

Những bí mật về Land Rover

Thứ hai , 23/07/2024 | 09:26

Land Rover có mặt ở hơn 140 quốc gia. Với sự hiện diện mang tính quốc tế cao, Land Rover có thể xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ ở Châu Phi, ở London hay Toronto.

  • Những bí mật về Land Rover

    Những bí mật về Land Rover 2

    Land Rover có mặt ở hơn 140 quốc gia. Với sự hiện diện mang tính quốc tế cao, Land Rover có thể xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ ở Châu Phi, ở London hay Toronto.

    01/04/2013