Ford Đông Nam Á có tân chủ tịch

Ford vừa công bố việc bổ nhiệm Mark Kaufman vào chức vụ Chủ tịch Ford Đông Nam Á, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2015.

Ford Đông Nam Á có tân chủ tịch
947
22 bình luận 190 chia sẻ