Ai đã nghĩ ra cần gạt nước trên ôtô?

Ai đã nghĩ ra cần gạt nước trên ôtô?

Thứ bảy , 25/09/2020 | 03:15

Thật bất ngờ khi cần gạt nước trên xe hơi mà chúng ta thấy ngày nay lại được phát minh bởi một người phụ nữ bình thường – bà Mary Anderson (người Mỹ) vào năm...

  • Ai đã nghĩ ra cần gạt nước trên ôtô?

    Ai đã nghĩ ra cần gạt nước trên ôtô? 1

    Thật bất ngờ khi cần gạt nước trên xe hơi mà chúng ta thấy ngày nay lại được phát minh bởi một người phụ nữ bình thường – bà Mary Anderson (người Mỹ) vào năm...

    04/05/2013