Xuất hiện thông tin về Mazda3 MPS

Xuất hiện thông tin về Mazda3 MPS

Thứ tư , 21/04/2024 | 00:02

Theo một số nguồn tin tại Nhật Bản, nhiều khả năng Mazda3 MPS sẽ được giới thiệu trong hai năm nữa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong phân khúc xe...

  • Xuất hiện thông tin về Mazda3 MPS

    Xuất hiện thông tin về Mazda3 MPS

    Theo một số nguồn tin tại Nhật Bản, nhiều khả năng Mazda3 MPS sẽ được giới thiệu trong hai năm nữa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong phân khúc xe...

    21/05/2014