Lỗi dây an toàn, Mercedes-Benz thu hồi S-Class 2014

Lỗi dây an toàn, Mercedes-Benz thu hồi S-Class 2014

Thứ tư , 25/09/2020 | 04:10

Thương hiệu ngôi sao ba cánh vừa đưa ra thông báo thu hồi tự nguyện mẫu sedan đầu bảng S-Class 2014 do lỗi chốt dây an toàn.