Lỗi dây an toàn, Mercedes-Benz thu hồi S-Class 2014

Lỗi dây an toàn, Mercedes-Benz thu hồi S-Class 2014

Thứ tư , 17/02/2020 | 03:32

Thương hiệu ngôi sao ba cánh vừa đưa ra thông báo thu hồi tự nguyện mẫu sedan đầu bảng S-Class 2014 do lỗi chốt dây an toàn.