Bật mí chuyện Steve Jobs luôn đi xe không biển

Bật mí chuyện Steve Jobs luôn đi xe không biển

Thứ bảy , 24/08/2019 | 03:21

Steve Jobs qua đời vừa tròn 1 năm. Song, vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nhà sáng lập Apple chưa được nhiều người biết tới. Chuyện ông đi một chiếc Mercedes-Benz SL 55 AMG và chưa bao giờ gắn biển là...

  • Bật mí chuyện Steve Jobs luôn đi xe không biển

    Bật mí chuyện Steve Jobs luôn đi xe không biển

    Steve Jobs qua đời vừa tròn 1 năm. Song, vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nhà sáng lập Apple chưa được nhiều người biết tới. Chuyện ông đi một chiếc Mercedes-Benz SL 55 AMG và chưa bao giờ gắn biển là...

    06/10/2012