Mercedes-Heritage Photo Tour 2020: Du khảo giữa mùa hoa

Mercedes-Heritage Photo Tour 2020: Du khảo giữa mùa hoa

Thứ sáu , 08/03/2021 | 23:00

Hành trình “Du khảo giữa mùa hoa” do Mercedes-Benz và tạp chí Heritage tổ chức kéo dài 6 ngày đã mang đến cho những nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Việt Nam những trải nghiệm vô cùng thú vị khi được đắm...

  • Mercedes-Heritage Photo Tour 2020: Du khảo giữa mùa hoa

    Mercedes-Heritage Photo Tour 2020: Du khảo giữa mùa hoa

    Hành trình “Du khảo giữa mùa hoa” do Mercedes-Benz và tạp chí Heritage tổ chức kéo dài 6 ngày đã mang đến cho những nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Việt Nam những trải nghiệm vô cùng thú vị khi được đắm...

    25/12/2020