So sánh trực quan Mercedes C-Class, E-Class và S-Class

So sánh trực quan Mercedes C-Class, E-Class và S-Class

Thứ hai , 29/05/2023 | 06:42

Sự ra đời của E-Class thế hệ mới nhất cho thấy hướng đi rõ ràng của thương hiệu ngôi sao ba cánh: áp dụng chung thiết kế cho nhiều dòng khác nhau mà cụ thể ở đây là C-Class, E-Class và...

  • So sánh trực quan Mercedes C-Class, E-Class và S-Class

    So sánh trực quan Mercedes C-Class, E-Class và S-Class 2

    Sự ra đời của E-Class thế hệ mới nhất cho thấy hướng đi rõ ràng của thương hiệu ngôi sao ba cánh: áp dụng chung thiết kế cho nhiều dòng khác nhau mà cụ thể ở đây là C-Class, E-Class và...

    25/01/2016