Nissan Murano 2023 tăng giá bán, khởi điểm từ 33.660 USD

Ra mắt từ năm 2014, rõ ràng Nissan Murano đang rất cần một cuộc đại tu lên đời để gia tăng sức cạnh tranh với các mẫu xe đối thủ. Thế nhưng vẫn phải chờ tiếp anh em ạ.

Nissan Murano 2023 tăng giá bán, khởi điểm từ 33.660 USD
968
16 bình luận 100 chia sẻ