Thợ buôn xe ở nước ngoài nói về xe Nhật - Đức

Thợ buôn xe ở nước ngoài nói về xe Nhật - Đức

Thứ sáu , 18/08/2019 | 13:44

Đôi lời chia sẻ từ của người con xa xứ, chúc mọi người thoả mãn với chiếc xe mình đang có và có một năm mới thành công.