Nissan tiên phong công nghệ “steer-by-wire”

Nissan tiên phong công nghệ “steer-by-wire”

Thứ năm , 20/05/2024 | 17:15

Hãng xe hơi Nhật Bản Nissan vừa công bố kế hoạch trang bị cho một số mẫu Infiniti công nghệ có khả năng kiểm soát hệ thống lái điện tử thay vì cơ học như hiện...

  • Nissan tiên phong công nghệ “steer-by-wire”

    Nissan tiên phong công nghệ “steer-by-wire”

    Hãng xe hơi Nhật Bản Nissan vừa công bố kế hoạch trang bị cho một số mẫu Infiniti công nghệ có khả năng kiểm soát hệ thống lái điện tử thay vì cơ học như hiện...

    18/10/2012