Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?

Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?

Thứ ba , 20/04/2024 | 22:49

Bộ 3 PKL Honda CBR500R, CB500X và CB500F phiên bản mới có gì đặc biệt?