Phượt Đông Nam Á trên Vespa

Phượt Đông Nam Á trên Vespa

Thứ năm , 08/12/2019 | 08:36

Ý tưởng xuyên Đông Dương bằng Vespa nảy sinh sau chuyến đi của cả hội Hanoi Vespa cách đây một năm.

  • Phượt Đông Nam Á trên Vespa

    Phượt Đông Nam Á trên Vespa

    Ý tưởng xuyên Đông Dương bằng Vespa nảy sinh sau chuyến đi của cả hội Hanoi Vespa cách đây một năm.

    04/10/2012