Porsche 911 Cabriolet 2020 có giá bán từ 8,46 tỷ đồng khi về Việt Nam

Porsche 911 Cabriolet 2020 có giá bán từ 8,46 tỷ đồng khi về Việt Nam

Thứ tư , 21/03/2019 | 20:58

Khi về Việt Nam, phiên bản Porsche 911 Carrera S Cabriolet mới có giá tiêu chuẩn từ 8,46 tỷ đồng và 911 Carrera 4S Cabriolet là 8,94 tỷ đồng.