Porsche Macan 2019 với hơn 850 triệu tiền option tại Hà Nội

Porsche Macan 2019 với hơn 850 triệu tiền option tại Hà Nội

Thứ tư , 05/06/2023 | 00:18

Những chiếc Porsche Macan 2019 hiện đã bắt đầu được bán ra tại Việt Nam với 2 phiên bản tiêu chuẩn và S. Chiếc được chúng tôi nhắc đến với nhiều tuỳ chọn bổ sung có giá tới 4,55 tỷ...