Màu xe nào là phổ biến nhất?

Màu xe nào là phổ biến nhất?

Thứ bảy , 25/02/2024 | 16:36

Theo số liệu vừa được công bố bởi công ty khảo sát thị trường PPG Industries thì màu trắng chính là màu xe phổ biến nhất trên toàn thế giới, chiếm tới 22% trên tổng số xe. Tiếp sau là màu bạc với 20%...

  • Màu xe nào là phổ biến nhất?

    Màu xe nào là phổ biến nhất?

    Theo số liệu vừa được công bố bởi công ty khảo sát thị trường PPG Industries thì màu trắng chính là màu xe phổ biến nhất trên toàn thế giới, chiếm tới 22% trên tổng số xe. Tiếp sau là màu bạc với 20%...

    13/10/2012