Cảm hứng kỷ nguyên huyền thoại 1960s cùng Vespa Racing Sixties

Cảm hứng kỷ nguyên huyền thoại 1960s cùng Vespa Racing Sixties

Thứ hai , 16/07/2024 | 19:11

Ngược dòng lịch sử rồi trở lại hiện tại, Vespa Racing Sixties đã chính thức được giới thiệu đến các Vespista.