Tìm hiểu về Quãng đường phanh và Hệ thống phanh ABS

Tìm hiểu về Quãng đường phanh và Hệ thống phanh ABS

Thứ ba , 11/08/2020 | 01:09

Nếu không hiểu đúng về quãng đường phanh sẽ gây ra nguy hiểm lớn khi di chuyển trên thực tế. Trong điều kiện đường ướt, thì khoảng cách phanh sẽ ít nhất gấp đôi so với bình thường, còn nếu trên đường...

  • Tìm hiểu về Quãng đường phanh và Hệ thống phanh ABS

    Tìm hiểu về Quãng đường phanh và Hệ thống phanh ABS

    Nếu không hiểu đúng về quãng đường phanh sẽ gây ra nguy hiểm lớn khi di chuyển trên thực tế. Trong điều kiện đường ướt, thì khoảng cách phanh sẽ ít nhất gấp đôi so với bình thường, còn nếu trên đường...

    29/05/2018