Chevrolet Suburban 2021 chốt giá từ 52.995 USD

Chevrolet Suburban 2021 chốt giá từ 52.995 USD

Chủ nhật , 01/10/2023 | 12:16

Chevrolet Suburban 2021 sẽ có giá khởi điểm từ 52.995 USD, cao hơn phiên bản cũ hơn 2.000 USD theo số liệu từ Cars Direct.