Honda Vario 150 phiên bản 2018 chốt giá từ 1.744 USD

Honda Vario 150 phiên bản 2018 chốt giá từ 1.744 USD

Thứ năm , 19/07/2019 | 07:30

Honda Vario 150 phiên bản 2018 sẽ có giá từ 1.744 USD tại thị trường Malaysia với nhiều thay đổi ấn tượng.